Deursluitingen

Systemen die automatisch deuren sluiten bij brand

Voor veel gebouwen wordt geëist dat de deuren van gangen en trapportalen bij brand of alarm dicht zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat een beginnende brand en rook zich snel uitbreidt. Maar in bijvoorbeeld ziekenhuizen, bejaardentehuizen, hotels en kantoorgebouwen werkt het storend en vertragend om de deuren steeds weer te moeten openen. In de praktijk blijkt dat personeel en bezoekers de deuren open houden door bijvoorbeeld een klinkmechanisme of een haakje.

Short Fire levert deursluitingen die onder normale omstandigheden de deur openhouden, en die in geval van brandalarm deze deuren automatisch sluiten: