Blussystemen

Autonome automatische blussystemen

De eenvoud van het systeem maakt het dat u een blussysteem krijgt waarbij uiterst snel en accuraat geblust wordt: blussen en detectie in één en voor iedere situatie een passend blusmiddel.

Doordat het blussysteem op temperatuur aangestuurd wordt zijn er geen extra voorzieningen nodig zoals rook- of thermische melders. Deze autonome automatische blussystemen zijn leverbaar met verschillende blusgassen, afhankelijk van het te blussen medium. Verderop vindt u een overzicht.

Direct Low Pressure = DLP

  • Het blusmiddel wordt via de detectieleiding op de brandhaard gespoten
  • Toepassing: Serverkasten, machinebesturingskasten, motorruimtes, alle kasten met electrische apparatuur enz.
  • Blusmiddelen: Novec, FM200, ABC

Indirect Low Pressure = ILP

  • De blussing wordt geactiveerd door de detectieleiding en wordt via één of meer buisleidingen door spuitnozzles de te blussen ruimte in gespoten (13 bar)
  • Toepassing: Open serverkasten, grote machinekamers, telecommunicatie ruimtes tot 22,5m³ , UPS-kasten enz.
  • Blusmiddelen: Novec, FM200, ABC en ClassD

Indirect High Pressure = IHP

  • De blussing wordt geactiveerd door de detectieleiding en wordt via één of meer buisleidingen door spuitnozzles de te blussen ruimte in gespoten (120 bar)
  • Toepassing: laboratoriumkasten, pompruimtes, CNC-machines enz.
  • Blusmiddel: CO2

Het blusmiddel Novec van 3M heeft bijzonder goede bluseigenschappen waarbij geen schadelijke neveneffecten optreden. Novec geleidt geen stroom zodat bijvoorbeeld uw mobiele telefoon ondergedompeld zou kunnen worden in Novec.

De bekende dubbeldeks bussen in Londen zijn allen uitgevoerd met een autonoom automatisch blussysteem (ABC) voor de motorruimte. Ook zijn wereldwijd duizenden serverkasten, schakelkasten, CNC-machines enz. uitgerust met een autonoom automatisch blussysteem.

Short Fire BV is officieel dealer van autonome automatische blussystemen en werkt samen met blusbedrijven die jarenlange ervaring hebben met blussystemen. De gepatenteerde systemen hebben een FM certificaat. Daar waar nodig kunnen wij in bijzondere gevallen ook terugvallen op de kennis en ervaring van onze partners. Informeer bij ons wat voor u een (ook financieel) passende oplossing zou kunnen zijn.